5 datasets found

 • Creative Commons Attribution

 • Infrastruktura

 • XLSX

Filter Results
 • Mjesni odbori

  Popis mjesnih odbora i njihovih sjedišta Grada Zagreba (broj stanovnika na dan 31.3.2011.)

  , May 31, 2016, 12:45 (Etc/UTC)
  XLSX CSV
 • Sredstva mjesne samouprave 2001-2023

  Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu je u razdoblju 2001. - 2023. raspolagala s 981.076.265,45 eura od kojih je velika većina iskorištena za financiranje malih komunalnih akcija /...

  , March 24, 2023, 13:51 (Etc/UTC)
  CSV XLSX
 • Raspodjela sredstava MS 2023

  Raspodjela ukupnih sredstava Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost prema gradskoj četvrti i namjeni za 2023.

  , March 24, 2023, 13:40 (Etc/UTC)
  CSV XLSX
 • Plan komunalnih akcija Grada Zagreba

  Plan komunalnih akcija Grada Zagreba prema gradskim četvrtima, vrsti namjene, lokaciji objekta i vrijednosti.

  , March 22, 2023, 14:35 (Etc/UTC)
  XLSX CSV
 • Evidencija telekomunikacijskih ormarića Digitalnog grada

  Evidencija telekomunikacijskih ormarića Digitalnog Grada

  , April 29, 2019, 07:58 (Etc/UTC)
  XLSX CSV
You can also access this registry using the API (see API Docs).