1 dataset found

  • Okoliš

  • KML

  • zrak

Filter Results
  • Geoportal Kvaliteta zraka

    Gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka gradske mreže grada Zagreba sa slijedećim podacima: lokacija, mjerne_tvari, odgovorna_inst, napomena, nadlezan, izvor,...

    , March 1, 2023, 10:44 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON
You can also access this registry using the API (see API Docs).