43 datasets found

  • KML

  • geolokacija

  • geoportal

Filter Results
  • Geoportal Reciklažna dvorišta grada Zagreba

    Geolokacije reciklažnih dvorišta grada Zagreba

    , January 30, 2020, 07:50 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON GDB
  • Geoportal druge javne ustanove

    Ustanove na području Grada Zagreba u nadležnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

    , June 23, 2022, 15:10 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Javne garaže

    Geolokacije javnih garaža na području grada Zagreba

    , June 23, 2022, 16:02 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Nadležne institucije socijalne zaštite

    Geolokacije nadležnih institucija socijalne zaštite

    , July 14, 2022, 12:13 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP gdb GeoJSON
  • Geoportal Domovi za djecu

    Popis domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi sa kontakt podacima te ostalim informacijama (podruznica,vlasnistvo,nadlezan)

    , June 23, 2022, 14:28 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Ostale djelatnosti socijalne skrbi

    Geolokacije ostalih djelatnosti socijalne skrbi na području grada Zagreba

    , July 14, 2022, 13:04 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON gdb
  • Geoportal Javne površine za pse

    Lokacija sa opisnim podacima o javnim površinama za pse

    , June 23, 2022, 16:11 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP
  • Geoportal Centar za socijalnu skrb

    Lokacije svih Centara za socijalnu skrb na području Grada Zagreba

    , June 23, 2022, 12:35 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON gdb SHP
  • Geoportal Crkve (Rimokatoličke Župe)

    Zakonska ili druga osnova za vođenje: Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20); Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture...

    , June 23, 2022, 14:09 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Mjesna samouprava

    Geolokacije Mjesnih samouprava u gradu Zagrebu

    , July 14, 2022, 11:56 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON gdb
  • Geoportal Nadzorne kamere

    Geolokacije nadzornih kamera

    , July 14, 2022, 12:19 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Odmorko

    Program Odmorko Školskog sportskog saveza obuhvaća besplatne sportske aktivnosti za učenike OŠ i SŠ Grada Zagreba. Geoportal prikazuje geolokacije besplatnih sportskih...

    , July 14, 2022, 12:32 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON gdb
  • Geoportal Ljekarne

    Geolokacije ljekarni na području grada Zagreba

    , June 23, 2022, 16:19 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Kulturne ustanove

    Geolokacije kulturnih ustanova grada Zagreba

    , July 14, 2022, 10:38 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON gdb
  • Geoportal Osnovne škole

    Geolokacija osnovnih škola na području grada Zagreba

    , July 14, 2022, 12:51 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON gdb
  • Geoportal električne punionice

    Geolokacije električnih punionica na području grada Zagreba

    , June 23, 2022, 15:20 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Tijela državne uprave

    Geolokacije tijela državne uprave.

    , December 8, 2022, 13:28 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON GDB
  • Geoportal Domovi zdravlja

    Geolokacije domova zdravlja na području grada Zagreba

    , June 23, 2022, 14:47 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Javna parkirališta za bicikle

    Geolokacije javnih parkirališta za bicikle u gradu Zagrebu

    , June 23, 2022, 15:45 (Etc/UTC)
    CSV KML GeoJSON SHP gdb
  • Geoportal Sustav javnih bicikala

    Geolokacije sustava javnih bicikala.

    , December 8, 2022, 13:08 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON GDB
You can also access this registry using the API (see API Docs).