Rezultati Javnih poziva za predlaganje programa u kulturi

U proračunu Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb. U Program je uvršteno sljedeće: muzejska djelatnost, knjižnična i nakladnička djelatnost, književni programi, audiovizualna (filmska) djelatnost, dramska, vizualna, plesna i glazbena umjetnost, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, kulturno-umjetnički amaterizam te međunarodna i međugradska suradnja i mobilnost.

Podaci i Resursi

Additional Info

Izvor https://www.zagreb.hr/rezultati-poziva-za-predlaganje-programa-javnih-po/186053
Zadnja izmjena ožujka 19, 2024, 13:48 (UTC)
Kreirano travnja 18, 2023, 13:20 (UTC)
Nadležni ured: Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo