Portal otvorenih podataka Grada Zagreba

Portal otvorenih podataka Grada Zagreba centralno je mjesto koje služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka Grada Zagreba i trgovačkih društava u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada. Otvoreni podaci objavljuju se u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren što znači da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i interpretirati neovisno o korištenoj platformi.

Otvoreni podaci po samoj definiciji označavaju one koje bilo tko može slobodno koristiti, besplatni su i javni, mogu se upotrijebiti za ponovno korištenje i distribuciju, uz uvjet da se navede izvor podataka i omogući dijeljenje pod sličnim uvjetima, te su namijenjeni ponovnoj upotrebi u komercijalne ili nekomercijalne svrhe koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Njihova je bitna značajka da ne sadrže osobne podatke niti druge zakonom zaštićene podatke.

Zakonodavni okvir: http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/

Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola

Publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Ostvarivanje prava na pristup informacijama : https://www.zagreb.hr/ostvarivanje-prava-na-pristup-informacijama/850

Uočene nedostatke na portalu kao i nedostupnost pojedinih objavljenih skupova podataka možete prijaviti putem elektroničke pošte na adresu : opendata@zagreb.hr