137 datasets found

Filter Results
  • Zagrebačka nadbiskupija - teritorijalna struktura

    Zagrebačka nadbiskupija - teritorijalna struktura

    , June 7, 2016, 11:53 (Etc/UTC)
    XLSX CSV
  • Sredstva mjesne samouprave 2001-2023

    Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu je u razdoblju 2001. - 2023. raspolagala s 981.076.265,45 eura od kojih je velika većina iskorištena za financiranje malih komunalnih akcija /...

    , March 24, 2023, 13:51 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Geoportal Sustav javnih bicikala

    Geolokacije sustava javnih bicikala.

    , December 8, 2022, 13:08 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON GDB
  • Imovinsko-pravni ugovori 2022.

    Grad Zagreb objavljuje popis imovinsko-pravnih ugovora, gdje su sadržani podaci o sklopljenim stvarnopravnim ugovorima

    , March 28, 2023, 12:29 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Registar ugovora o zakupu / korištenju poslovnih prostora

    Registar ugovora o zakupu ili korištenju poslovnih prostora sa slijedećim podacima: Vrsta ugovora, Zakupnik/Korisnik, Mjesto , adresa, Predmet ugovora, Datum potpisa / ovjere...

    , March 17, 2023, 14:03 (Etc/UTC)
    XLSX CSV
  • Prazni poslovni prostori 2022.

    Grad Zagreb objavljuje popis poslovnih prostora prema vrsti (poslovni prostori, prazne garaže i prazna garažna parkirna mjesta), uporabnom stanju istih (prazni poslovni prostori...

    , March 27, 2023, 13:32 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Ugovori o najmu stanova 2022.

    U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb, sukladno Strategiji sprječavanja korupcije,...

    , March 27, 2023, 12:44 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Ugovori o zakupu zemljišta 2022.

    U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb sukladno Strategiji sprječavanja korupcije,...

    , March 27, 2023, 12:26 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Geoportal Zdravstvene ustanove

    geolokacija, naziv zdravstvene ustanove, adresa, telefon, fax, e-mail adresa, web stranica

    , December 9, 2022, 11:44 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON gdb
  • Raspodjela sredstava MS 2023

    Raspodjela ukupnih sredstava Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost prema gradskoj četvrti i namjeni za 2023.

    , March 24, 2023, 13:40 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Plan komunalnih akcija Grada Zagreba

    Plan komunalnih akcija Grada Zagreba prema gradskim četvrtima, vrsti namjene, lokaciji objekta i vrijednosti.

    , March 22, 2023, 14:35 (Etc/UTC)
    XLSX CSV
  • Raskrižja sa zvučnim signalizatorima

    Popis raskrižja na kojima su postavljeni zvučni signalizatori za slijepe i slabovidne osobe te broj zvučnih signalizatora na raskrižjima.

    , March 22, 2023, 11:49 (Etc/UTC)
    xslx CSV
  • Registar službenih vozila gradske uprave

    Popis službenih vozila gradske uprave sa informacijom da li je vozilo u najmu ili vlasništvu, marka i tip vozila, vrstom pogona i registarskim oznakama. Stanje na dan 14. ožujka...

    , March 17, 2023, 13:24 (Etc/UTC)
    XLSX
  • Registar slobodnih upisnih mjesta u dječjim vrtićima

    Popis slobodnih upisnih mjesta u gradskim, privatnim i vjerskim dječjim vrtićima.

    , March 1, 2023, 15:29 (Etc/UTC)
    xslx CSV
  • Projekt Plavi ceker

    Objavljeni set podataka sadrži popis proizvođača i proizvoda kojima je dodjeljena oznaka Plavi ceker. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju stvoreno je unutrašnje tržište...

    , March 1, 2023, 11:09 (Etc/UTC)
    XLSX
  • Fond solidarnosti - popis sklopljenih ugovora

    Saniranje posljedica potresa iz 2020./2021. godine sa sljedećim podacima: puni naziv projekta, datum potpisa ugovora, status projekta, ukupan iznos proračuna projekta kn/eur

    , March 1, 2023, 13:32 (Etc/UTC)
    XLSX
  • Gerontološki centri Grada Zagreba

    Podaci o geroltoliškim centrima Grada Zagreba u domovima za starije osobe.

    , March 1, 2023, 13:56 (Etc/UTC)
    XLSX CSV
  • Gradska skupština Grada Zagreba

    Podaci o aktualnoj zastupničkoj strukturi Grada Zagreba.

    , March 1, 2023, 14:59 (Etc/UTC)
    xslx CSV
  • Registar sportskih djelatnosti

    Registar sportskih djelatnosti sa sljedećim podacima: OIB, Registracijski broj Registra sportskih djelatnosti, Klasa uvođenja u Registar sportskih djelatnosti, Datum dodjele...

    , March 1, 2023, 15:00 (Etc/UTC)
    CSV XLSX
  • Geoportal Kvaliteta zraka

    Gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka gradske mreže grada Zagreba sa slijedećim podacima: lokacija, mjerne_tvari, odgovorna_inst, napomena, nadlezan, izvor,...

    , March 1, 2023, 10:44 (Etc/UTC)
    CSV KML SHP GeoJSON