137 datasets found

Filter Results
 • Geoportal Javne površine za pse

  Lokacija sa opisnim podacima o javnim površinama za pse

  , June 23, 2022, 16:11 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP
 • Geoportal Javne garaže

  Geolokacije javnih garaža na području grada Zagreba

  , June 23, 2022, 16:02 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Javna parkirališta za bicikle

  Geolokacije javnih parkirališta za bicikle u gradu Zagrebu

  , June 23, 2022, 15:45 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal granice dopuštenog držanja domaćih životinja

  Prikaz granice dopuštenog držanja domaćih životinja

  , June 23, 2022, 15:41 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal gradski vrt

  Popis gradskih vrtova Grada Zagreba sa geolokacijama

  , June 23, 2022, 15:32 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Gradska tijela

  Geolokacije sjedišta gradskih tijela Grada Zagreba

  , June 23, 2022, 15:26 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal električne punionice

  Geolokacije električnih punionica na području grada Zagreba

  , June 23, 2022, 15:20 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal druge javne ustanove

  Ustanove na području Grada Zagreba u nadležnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

  , June 23, 2022, 15:10 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Domovi zdravlja

  Geolokacije domova zdravlja na području grada Zagreba

  , June 23, 2022, 14:47 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Domovi za starije osobe

  Geolokacije domova za starije osobe na području grada Zagreba

  , June 23, 2022, 14:34 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Domovi za djecu

  Popis domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi sa kontakt podacima te ostalim informacijama (podruznica,vlasnistvo,nadlezan)

  , June 23, 2022, 14:28 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Dječji vrtići

  Popis dječjih vrtića na području Grada Zagreba

  , June 23, 2022, 14:18 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP
 • Geoportal Crkve (Rimokatoličke Župe)

  Zakonska ili druga osnova za vođenje: Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18 i 50/20); Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture...

  , June 23, 2022, 14:09 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal Centar za socijalnu skrb

  Lokacije svih Centara za socijalnu skrb na području Grada Zagreba

  , June 23, 2022, 12:35 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON gdb SHP
 • Geoportal besplatna WiFi mreža

  Geolokacije besplatne Wi-Fi mreže grada Zagreba

  , June 23, 2022, 12:27 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP
 • Geoportal benzinske postaje

  Geolokacije benzinskih postaja u gradu Zagrebu.

  , June 23, 2022, 12:05 (Etc/UTC)
  CSV KML GeoJSON SHP gdb
 • Geoportal biciklističke staze

  Geolokacije biciklističkih staza grada Zagreba.

  , June 23, 2022, 12:19 (Etc/UTC)
  CSV GeoJSON KML
 • Geoportal Sportski objekti

  Geoportal sportskih objekata grada Zagreba

  , December 1, 2022, 10:47 (Etc/UTC)
  CSV KML SHP GeoJSON GDB
 • Geoportal Ustanove za branitelje

  Geolokacije ustanova za branitelje u gradu Zagrebu.

  , December 9, 2022, 12:28 (Etc/UTC)
  CSV KML SHP GeoJSON GDB
 • Geoportal Studentska naselja

  Studentska naselja na području grada Zagreba.

  , December 8, 2022, 12:22 (Etc/UTC)
  CSV KML SHP GeoJSON GDB