Geoportal Kvaliteta zraka

Gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka gradske mreže grada Zagreba sa slijedećim podacima: lokacija, mjerne_tvari, odgovorna_inst, napomena, nadlezan, izvor, izradio

Podaci i Resursi

Additional Info

Zadnja izmjena veljače 6, 2024, 14:04 (UTC)
Kreirano ožujka 1, 2023, 10:44 (UTC)